Håndverksyrker

Skriv ut

 

Reisende blikkenslager i arbeid

Opp gjennom århundrene har de reisende hatt mange ulike yrker, men de reisende var mest kjent som dyktige metallhåndverkere. De var gjørtlere, blikkenslagere, smeder, knivmakeretrådarbeidere og urmakere. Mange av de reisende kombinerte flere inntektskilder. Det var vanlig å ta opp bestillinger på arbeid, eller gjøre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på gårdene.

De reiste med båten fra sted til sted og handla. Noen solgte kniver, trådarbeid eller blikkvarer som de hadde laget. Andre solgte steintøy, klokker, kofter, sysaker og duker. I tillegg til å stå for det meste av småhandelen produserte mange kvinner salgsvarer selv. De strikket sokker, vevde, sydde, broderte, lagde nåleputer, kurver, trådarbeider og annet håndarbeid.

Blikkenslageryrket ble vanlig fra midten av 1800-tallet. Etter 1945 hadde de fleste båtreisende spesialisert seg på å lage takrenner. Noen gikk fra gård til gård og tok opp bestillinger. Andre laget takrenner på stedet. Blikkplater, valse og verktøy fraktet de med seg i båten. Blant de båtreisende var det et vanlig yrke helt frem mot 1970.