Håndverk i dag

Skriv ut

Laging av mini-visp til ørepynt 

Håndverket er også i dag en viktig del av de reisendes kultur.  Mange av håndverkstradisjonene er videreført til yngre generasjoner, men bruksområdene har endret seg med tiden. Tidligere var takrenner etterspurt på gårdene. I dag har industrifremstilte takrenner i plast tatt over markedet. Visper ble før solgt som et kjærkomment redskap for kona. I dag lager mange mini-visper som ørepynt eller halskjeder. 

Det har blitt lettere å omsette pyntegjenstander, mens bruksgjenstander nå produseres i plast og andre billige materialer på store fabrikker. Det er altså fremdeles et marked for håndverket til de reisende, men det som blir etterspurt, har gradvis endret seg.

De reisendes stolthet og interesse for sine håndverkstradisjoner har ikke endret seg.