Møtet med Storsamfunnet

Møte med Storsamfunnet

Skriv ut

I flere hundre år har de reisende blitt diskriminert. Den norske staten godtok ikke at en gruppe mennesker skulle reise rundt uten fast bosted. På midten av 1800-tallet ønsket den norske staten å være en nasjon med en felles kultur og ett språk. Da ble det enda vanskeligere for de reisende å leve i Norge.

Fra rundt 1900 ble mange av barna til romanifolket sendt på barnehjem. Mange familier ble sendt til Svanviken arbeidskoloni. Der skulle de lære seg å bli bofaste. Det var Norsk Misjon blant hjemløse som gjennomførte disse tiltakene mot de reisende. Helt fram til 1989 ble mange barn tatt fra foreldrene.

Mye av romanifolkets kultur, språk og historie er gått tapt som følge av de harde tiltakene mot dem.