Barn og oppvekst

Barn og oppvekst

Skriv ut

Mange barn hadde deler av sin oppvekst i båt helt fram til 1970. De lærte seg tidlig å ro og manøvrere båter. De eldste barna ble tidlig med far eller mor rundt på gårdene og handla. De mindre barna lekte gjerne i nærheten av skøyta.

Noen familier hadde et fast bosted på land om vinteren. Familien flyttet ofte inn i båten i mai og kom tilbake til boligen i oktober. Skoleåret ble derfor gjerne litt kortere enn for andre barn. Mange familier flyttet fra sted til sted i løpet av vinteren også.

De barna som ble tatt fra foreldrene sine og sendt på barnehjem, hadde en oppvekst der de skulle lære norske verdier og norsk språk. De fikk ikke vite hvem foreldrene deres var, og de lærte ingenting om romanifolkets kultur og språk.