Skole

Skriv ut

Skolen på Svanviken i 1920. Foto: Riksarkivet 

Mange av de reisende fikk  mangelfull og lite sammenhengende skolegang. Familien dro ofte fra vinterboligen sin en måned før skolen sluttet, og kom igjen en måned etter at skolen hadde begynt igjen. For mange var stedet der de bodde gjennom vinteren nytt fra år til år. Før 1900 gikk få reisende på skole i det hele tatt.

Myndighetene hevdet tidligere at reisingen gjorde skolegang umulig for romanifolket, og at en oppvekst på barnehjem dermed ville sikre dem skolegang. De fleste reisende, også barnehjemsbarna, har opplevd å bli oversett og mobbet av både lærere og elever.

I dagens samfunn jobbes det med at skolene skal få bedre innsikt i romanifolkets situasjon. Det arbeides med undervisningsopplegg for barn som reiser med foreldrene sine. De fleste barn av reisende slekt er i dag bofaste og går på skolen hele året.