Nyhetskanalene

Skriv ut

Reisende om bord i båt, ca. 1960 Foto: Karmsund folkemuseum 

Før landsdekkende aviser, tv og radio ble vanlig, fungerte de båtreisende som viktige nyhetsformidlere. Romanifolket tok med seg nyheter, nye kunnskaper og erfaringer på reisene sine. For folk som bodde langt fra andre, var dette kjærkommen informasjon.

Ikke bare fikk de vite om hendelser rundt om i landet, de kunne også få tips om løsninger andre hadde funnet på vanlige problemer. Det kunne være alt fra tips om hvordan man økte kornavlingen til tips om behandling av sykdommer på både mennesker og dyr. Mange reisende var kjente for sine kunnskaper om behandling av syke og skadde dyr. Også de musikalske trendene ble både påvirket og spredd av reisende. De var tidas populærmusikere.