Reiseruter og kulturminner

Skriv ut

I 2006 og 2007 registrerte Haugalandmuseene kulturminner og kulturmiljøer knyttet til de båtreisende i kommunene Tysvær, Vindafjord, Utsira, Haugesund, Karmøy og Bokn. Våren 2011 startet Haugalandmuseene et nytt registreringsarbeid, denne gang i kommunene, Lærdal, Sogndal, Leikanger, Balestrand og Vik. De registrerte kulturminnene er tatt med i kartet. Opphopingen med punkter i disse kommunene betyr altså ikke at aktiviteten har vært høyere her enn i resten av landet. Det er all grunn til å tro at antallet kulturminner og -miljøer er forholdsvis likt fordelt langs kysten.