De reisende i dag

Skriv ut

De fleste reisende er i dag bofaste. Noen er på reise deler av året og driver med litt håndverk eller småhandel. Reisingen foregår i dag mest med campingvogn eller bobil, men også litt med båt. Selv om mange ikke reiser slik som før, er lysten til å reise når våren kommer sterk hos de fleste.  

Mange reisende er medlemmer i ulike landsdekkende organisasjoner. Organisasjonene jobber for økt aksept og bedre rettigheter samtidig som de virker som samlingspunkter og møtesteder.

Myndighetene forsøker ikke lenger å ødelegge eller endre de reisendes kultur. I dag har de status som en nasjonal minoritet. De har dermed rett til å bevare sin egen kultur og sitt eget språk. Dette oppleves som vanskelig når samfunnet er lagt opp til bofasthet. 

Samlingsstedene deres er ikke lenger tilgjengelige. Ønsket om å få egne steder der de kan treffe andre reisende, utøve sin egen kultur og formidle noe videre til kommende generasjoner står sterkt blant båtreisende. Mange foreldre uttrykker også et ønske om at barna skal få lære romani på skolen. Språket romani anses som en viktig del av de reisendes kultur, men det er stadig færre som mestrer språket.