For læreren

For læreren

Skriv ut

Dette nettstedet er et resultat av kunnskap fra dokumentasjonsprosjekter ved Haugalandmuseene fra 2005 og til dags dato. De nasjonale minoritetene har en svært liten plass i den skrevne historien i Norge. Dette gjelder også de båtreisende. De siste årene har imidlertid situasjonen endret seg noe. Flere institusjoner har startet dokumentasjons-, forsknings- og formidlingsprosjekter innen temaet. For romanifolket har dette medført at de nå har et nasjonalt senter for dokumentasjon og formidling av deres kultur og historie på Glomdalsmuseet. Naturlig nok har de som reiste og levde i båt fått liten plass i Glomdalsmuseet, som ligger på indre Østlandet. Vi på Haugalandmuseene vil derfor, som et av museets oppgaver, ha fokus på de båtreisendes liv og historie i fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Vi har intervjuet flere av romanislekt, gått gjennom aktuell litteratur, etablert mange kontakter og samlet inn foto og gjenstander. Det viste seg at livet til de båtreisende i disse fylkene har vært lite dokumentert. De er nesten usynlige i faglitteraturen.

Med nettstedet ønsker vi å gjøre vårt til at de båtreisendes historie blir mer kjent. Hovedmålgruppa er skoleelever i 7. klasse. Det er mulig å lese mer ved bruk av høyremenyen Les mer på hver hovedside. I tillegg til å få kunnskap om denne folkegruppas liv og historie, kan man på kartet lære mer om hvilke spor som finnes i ens eget nærområde.

Nettstedet har blitt utviklet sammen med en arbeidsgruppe bestående av båtreisende. Det er finansiert av ABM-utvikling, Rogaland fylkeskommune, Stiftelsen Fritt ord, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Haugalandmuseene.

Her finner du to rapporter fra registreringer av romanifolkets kulturminner i Nord-Rogaland:

Haugesund, Utsira, Karmøy og Bokn

Vindafjord og Tysvær