Kjært barn har mange navn

Skriv ut

Kjært barn har mange navn

 

Romanifolket som bodde og reiste i båt, omtales som de “båtreisende”. Romanifolket viser til opphav og språk, mens “reisende” er en betegnelse for en måte å leve på. Fellesnavnet ”omstreifer” ble mye brukt i lover og offisielle dokumenter på 1800-tallet og et stykke utover på 1900-tallet. “Fant” og “splint” er betegnelser som tidligere ble brukt om de som reiste langs kysten. Fra Bergen og nordover til Sunnmøre ble de som oftest kalt “splint“, mens “fant” var vanlig fra Haugesund til Sørlandet. I Romsdalen, på Nordmøre og i andre deler av Norge har “tater” vært mer vanlig.