Om å håndtere temaet

Skriv ut

Historien til de båtreisende er et sensibelt tema. Dette er en ung historie, og det lever reisende over hele landet som har opplevd myndighetens overgrep og samfunnets nedlatende holdninger.

Mange ønsker ikke å tilkjennegi at de er av reisende slekt, mens andre har en mer åpen holdning.

For mange er det vanskelig å godta at de som tidligere har vært et ledd i undertrykkelsen, i dag ønsker å fortelle sin historie som en viktig del av den norske kulturarven. Museer blir ofte likestilt med andre offentlige organer siden vi har hatt en rolle som formidlere og beskyttere av storsamfunnets historie.

Når man som lærer snakker om temaet må man huske på at temaet kan være sensibelt for enkeltpersoner, og det må behandles med respekt, forståelse og varsomhet.