Læreplanene og forslag til aktiviteter

Skriv ut

Nettstedet er et viktig og unikt supplement til undervisningen i skolene. Spesielt gjelder dette samfunnsfagene, men også i andre fag, slik som musikk og kunst og håndverk, kan nettsiden benyttes.

Fra 4. klasse til 7. klasse er et av hovedområdene i samfunnsfag å redegjøre for hvilke nasjonale minoriteter som finnes i Norge, samt å beskrive hovedtrekkene ved historien og levekårene til minoritetene.

Forslag til aktiviteter i samfunnsfag:

Forslag til aktiviteter i musikk:

Forslag til aktiviteter i kunst og håndverk:

I den videregående skolen inngår temaet både i fagene politikk og demokrati og kultur. Her er målene blant annet at man skal kunne drøfte flertallsdemokratiet i forhold til urfolk og minoriteter, samt å beskrive hovedtrekkene ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn.