Linker

Skriv ut

Her er noen linker til andre nettsider hvor man kan få mer informasjon om romanifolket:

Latjo Drom – Glomdalsmuseets senter for dokumentasjon og formidling av romanifolkets kultur og historie.

Ringe museums utstilling Ja takk, begge deler! – Musikk og nasjonale minoriteter.

Halden museums  prosjekt: «Taterne i Grenselandet mellom Norge og Sverige» (prosjektbeskrivelse).  De har også gitt ut en bok og en rapport om taterne/de reisende (omtalt i prosjektbeskrivelsen).

Temaheftet «Om tatere som minoritet i et flerkulturelt samfunn. Kulturformidling i barnehage og skole».