Kjønnsroller

Skriv ut

Tina og Petter Strømsing på landeveien 

Mor mi gjekk på gardane og handla, hun lagde visper sjøl. Far min lagde takrenner – han gikk fra gard til gard og lagde de på stedet.

Både mennene og kvinnene jobbet for å skaffe mat og husly til familien. Mennene drev det tyngre håndverket, slikt som metallarbeider, vedlikehold og reparasjonsarbeid. Kvinnene produserte også salgsvarer, blant annet tekstilarbeider, trådarbeider og kurvfletting. Det var i hovedsak kvinnene som stod for småhandelen, men det hendte også at mennene hadde denne oppgaven.

Kvinnene spilte nok en viktig rolle i de sosiale relasjonene med lokalbefolkningen. Mange kurerte både mennesker og dyr for sykdommer, og flere kunne spå i hender, kaffegrut eller i kort. De som utførte disse kunstene var nok gode menneskekjennere og godt selskap for kvinnene på gårdene.