Rom

Skriv ut

Rom (sigøynere) har antageligvis sitt opphav i India. De begynte å vandre vestover rundt 300 e. Kr. De første beretningene fra Norden om dette folkeslaget er fra 1505. I kildene fra 1600- og 1700-tallet er det vanskelig å skille mellom rom og romanifolket. På bakgrunn av språkstudier mener noen historieforskere at romanifolket og rom har samme opphav. Andre mener gruppene har ulikt opphav, men at likheten i språkene skyldes kulturmøtet mellom rom og romani.

Den gruppen av rom som bor i Norge, kom trolig hit i 1860-åra. På 1930-tallet flyktet alle, trolig av frykt for å bli rammet av de tiltakene Misjonen hadde satt inn mot romanifolket. En del rom har kommet tilbake til Norge fra slutten av 1950-tallet.