Kvener

Skriv ut

Kvenene er av finsk opprinnelse. Kvenene kom i form av store utvandringer fra de gamle jordbruksbygdene nordvest  i dagens Finland og Nord-Sverige. De første kom til Nord-Norge allerede på1500-tallet. Den største gruppen kom i perioden fra 1720 til slutten av 1800-tallet. De flyttet fra områder med lite dyrkbar jord fordelt på mange mennesker. Kvenene har et eget språk. Dette kalles kvensk/finsk.