Jøder

Skriv ut

Jøder regner seg først og fremst som en religiøs minoritet. De første skriftlige kildene som omhandler jøder i Norge, er lover. Den aller første beskrivelsen er fra 1436 og gjelder forbud mot sabbatfeiring. I grunnloven av 1814 fikk ikke jøder adgang til Norge. Motivene var religiøse, nasjonalistiske og økonomiske. Loven ble endret i 1851.