Strømsingen – Petter Christian Rasmussen

Skriv ut

Strømsingfela 

En kjent spillemann av reisende slekt var Petter Christian Rasmussen. Han ble født i Skjold, på gården Gaupås i 1759. Gården lå nær Skjoldastraumen, noe som ga ham kallenavnet Strømsingen. Da Petter var i fem-seks års alderen flyttet familien til Sirdal.

Petter lærte seg gjørtler- eller kobberfaget av faren, og fulgte han på hans reiser. Da Petter var vel 15 år reiste de forbi Jæren. Der kjøpte Petter en fiolin som senere har blitt kjent som den vidgjetne Strømsingfela, og er i dag et klenodium i norsk folkemusikk. Petter regnes som den største musikeren romanifolket har fostret gjennom tidene.

Hvor Petter lærte å spille er usikkert, men han må ha vært en svært god spillemann etter den tids målestokk. Han skal være opphavsmann til flere kjente slåtter.

Et sagn sier at fela spilte av seg selv. Et annet sagn sier at han stadig måtte pantsette fela, og at han leverte inn ei eller to kyr for å få den igjen. Strømsingen, eller sønnen hans, som også het Petter, regnes av mange som identisk med den kjente folkevisefiguren Per Spelmann.

I slutten av tenårene giftet Petter seg med Gunhild Torsdatter. De bosatte seg i Sirdal, men fortsatte med en reisende livsstil. For å få lov til å reise måtte Petter og Gunhild ha attest fra kirken. Attestene viser en reiserute som strekker seg fra Moland ved Arendal i øst, via Vest-Agder og Rogaland, og opp til Samnanger i nærheten av Bergen i vest. De var så langt nord som til Leikanger i Sogn og Fjordane. Et av barna deres er døpt der.

I en alder av 77 år døde Petter Strømsing i Sirdal. Petter og Gunhild etterlot seg mange barn.