Norsk misjon blant hjemløse

Skriv ut

Barn foran Jacob Wallnums nyåpnede barnehjem i Kopervik i 1922

Fra slutten av 1800-tallet ble de reisende sett på som et problem som trengte en politisk løsning. I 1897 ble Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet dannet. De byttet senere navn til Norsk misjon blant hjemløse (Misjonen). Misjonens arbeidet for å gjøre romanifolket bofaste.

Foreningen ble etablert og ledet av Jacob Walnum. Han mente at det beste for å få slutt på «omstreiferondet» var å ta barna fra foreldrene før de fikk smaken på det reisende livet. ”Berger du barnet, berger du slekten» ble Jakob Walnum sitt motto i dette arbeidet. 

Vergerådsloven var Misjonens viktigste verktøy i kampen for å ta barna fra foreldrene. Ved hjelp av loven kunne de overlate barn under 18 år til en annen familie eller institusjon.

Barnehjemsbarn på tur vest på Karmøy i 1924. Foto: Riksarkivet

Misjonen åpnet sitt første barnehjem i 1900. Innen utgangen av 1929 hadde de åpnet i alt 6 barnehjem. Minst 1500 romanibarn ble i perioden 1900-1970 fjernet fra sine foreldre og tvangsplassert i barnehjem eller fosterhjem. Et ukjent antall barn ble i samme tidsrom plassert på skolehjem.