Musikk

Musikk

Skriv ut

Musikk har stor plass i de reisendes kultur og historie, og noen av de største spillemennene i norsk folkemusikk har vært av reisende folk. De spilte en viktig rolle som formidlere og spredere av folkemusikken. Slåtter og viser vandret med de reisende, og de satte sitt eget preg på musikken.

Felespillerne var utøvere av populærmusikk og stod for nesten all dansemusikk på 1700- og 1800-tallet. I dag er det ikke så mange reisende som spiller fele. Andre musikkformer og instrumenter har tatt over, men de gamle visene brukes fremdeles og har status som musikalsk arvesølv. Av kjente reisende felespillere kan spesielt nevnes Petter ”Strømsing”, men også Fant-Karl var godt kjent i sin tid.

På begynnelsen av 1900- tallet fikk trekkspillet sitt gjennombrudd, og mange reisende utviklet seg til meget dyktige utøvere av dette instrumentet. Et annet instrument som har hatt stor popularitet blant de reisende er gitaren. De reisende har latt seg påvirke av vekslende trender i musikken opp gjennom tidene. En vise som ofte blir sunget blant reisende er Romano Raklo.