Assimilasjon og integrasjon

Skriv ut

Assimilasjon er en prosess der individer eller grupper med ulik minoritetsbakgrunn skifter ut sin kultur, sitt språk og sin levemåte med språket, kulturen og levemåten til majoritetsbefolkningen. Dermed blir de etter hvert en del av majoriteten (flertallet). Assimilering kan være frivillig eller et resultat av oppmuntring, politisk press og tvang. Fornorsking er et begrep som brukes når et individ eller en gruppe av minoritetsbakgrunn assimileres til majoritetsbefolkningen i Norge.

Integrasjon er når individer eller grupper (som minoriteter) inkluderes i samfunnet, i en organisasjon eller ulike samfunnsområder (som utdanningssystemet, arbeidslivet, bostedsmarkedet). Integrasjon innebærer en gjensidig tilpassing mellom gruppene i samfunnet.