Urfolk

Skriv ut

Urfolk er en folkegruppe som har vært bosatt i et område før det ble del av en selvstendig stat. Urfolk har en særlig tilknytning til sine landområder.