Skogfinner

Skriv ut
Skogfinner er av finsk opprinnelse. Skogfinnene kom til Norge på 1600-tallet fra den sørøstlige delen av Finland. De bosatte seg over store deler av Østlandet, men spesielt i Finnskogen, på grensen til Sverige. Skogfinnene drev svedjebruk. Det betyr at de brant store skogsområder for å dyrke jorda. Skogfinnene snakket tidligere finsk. De har også en egen byggeskikk.