Sirkelmetoden

Skriv ut

Tegn opp to sirkler som går delvis inn i hverandre. I den ene skriver elevene opp det som er typisk for minoriteten romanifolket, i den andre skriver de opp det som er typisk for majoritetssamfunnet. I de overlappende feltene kan det som er felles for kulturene skrives opp. Denne metoden gir en god refleksjon over lærestoffet, og den kan brukes ved at man setter forskjellige årstall for sirklene. For eksempel kan en oppgave være å lage sirkler for året 1800, for 1960 og for i dag. Elevene kan gjøre øvingsoppgaven individuelt eller i grupper.