Kartlegge båtreisendes aktiviteter i nærområdet

Skriv ut

Nettsiden gir kunnskap om de båtreisende langs hele vestlandskysten. En fin måte å lære mer om temaet på er ved å gi elevene i oppgave å kartlegge hvor de båtreisende var i deres nærmiljø. Kartet gir et godt utgangspunkt, med markeringer av hendelser og kulturminner tilknyttet de reisende. Deretter kan elever snakke med slektninger og andre som kan huske de reisende.

Som nevnt under kartet, har vi registrert romanifolkets kulturminner i Nord-Rogaland. Dersom elever eller lærere kommer over flere steder som bør være med på vestlandskartet, ber vi dere ta kontakt med oss. Vi vil da oppdatere nettsidas kart.