Urmakere

Skriv ut

De reisende har mange hundre års erfaring med metallarbeider. Det falt derfor naturlig å også jobbe med klokker. Handel og bytte av klokker har vært utbredt blant de reisende, men de var også flinke til å reparere og gravere klokkene. Det var enkelt å ta med seg en kiste med reparasjonsutstyr for klokker på reisene. Noen lagde deler til klokkene selv, mens andre gikk i lære i byene og etablerte egne forretninger.