Blikkenslagere

Skriv ut

Blikkenslageryrket er en videreføring av annet metallarbeid. Blikkplater var billig i innkjøp og lette å håndtere. Redskapene, blikksaks, treklubbe og loddebolt, var enkle å frakte med seg. Blikkvarene tok over for en rekke gamle, tunge og hjemmelagede redskaper i tre. Etter hvert rettet yrket seg mer mot bygningsindustrien. De som reiste i båt spesialiserte seg på å lage takrenner. Valsen og annet verktøy fraktet de med seg i båten.

Eksempler på produkter de kunne lage var:

Brød- og kakeformer, brødbokser, øser, trakter, baljer og bøtter, trau, melkebunker, melkesiler og melkespann, samt feiebrett og parafinkanner, takrenner, ventilasjonsanlegg og ulike beslag.